Թոմաս  Հոբս «Լևիաթան. կամ կրոնապետության  և քաղաքացիական  պետության  նյութը,  ձևն  ու  իշխանությունը»:

Մասն առաջին` ՎԱՍՆ ՄԱՐԴՈՒ Գլուխ XIV` ՎԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ԲՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ Մասն երկրորդ` ՎԱՍՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Գլուխ XXI` […]

Learn more →