Պահպանողական կուսակցության 2021 թվականի տարեկան հաշվետվությունը

Պահպանողական կուսակցությունը «Ազդարար» կայքում հրապարակել և Կոռուպցիայի կանխարգել հանձնաժողովին է տրամադրել 2021 թվականի տարեկան հաշվետվությունը։

Share this content: