ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում սկսված քաղաքացիական կռիվները չեն կարող շրջանցել հայկական հոծ համայնքը, որն ավելի քան 70 տարի, Իրանի եւ Լիբանանի գաղթօջախների հետ միասին, եղել է ոչ միայն Մերձավոր ար...

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 18.03.2012Թ. ՆԻՍՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 18.03.2012Թ. ՆԻՍՏԻ 1. Ելնելով Պահպանողական կուսակցության 10-րդ արտ...